top of page

Hernieuwing lidmaatschap

  • Jaarlijkse bijdrage lidmaatschap bestaande leden = 125€ voor volwassene, 30€ voor min 18 .

  • Jaarlijks bijdrage lidgeld, moet tegen 15 december op de rekening staan van de club
    (vanaf 16 december worden Alle ontvangen lidgelden als betaling nieuw lid beschouwd en bedraagt de bijdrage lidmaatschap 180 euro ,er worden géén uitzonderingen gemaakt)


    vermelding bij betaling:
     

  •  Enkel en alleen uw naam en lidnummer van de schietclub, géén adres, niet het lidnummer van de federatie en géén extra tekens en géén extra tekst.                                                                   vb:       ( Jan Alleman 521)

​Een kopij SSL beiden kanten samen op één bladzijde of het uittreksel 596.1.5A wordt enkel nog in hardcopy aanvaard

(niet digitaal).

In het bureel wordt er géén kopij meer gemaakt om lange wachtrijen te vermijden.

Opgepast:

Attest 596.1.5A                                 mag op datum van afgifte niet ouder zijn dan 3 maanden.

Belangrijk

Wie zijn lidmaatschap niet vernieuwd heeft is dus ook niet meer aangesloten bij de federatie via onze club en bij gevolge niet meer verzekerd tijdens het sportschieten.

Dit kan ook gevolgen hebben voor uw sportschutterslicentie (geldigverklaring, vernieuwing..) en het eventuele wapenbezit geregistreerd op de licentie.

 

 

bottom of page