top of page

Kandidaat leden moeten een formulier aanvraag tot lidmaatschap invullen en volgende documenten persoonlijk bezorgen aan de bureau verantwoordelijke schietstand, lidgeld cash te betalen in het bureel.

(Opgepast enkel wanneer alle nodige documenten aanwezig zijn wordt het dossier aangenomen)

1

2

3

4

 

​​- Een uittreksel strafregister 596.1-5A vermelding (wapens, vergunning particulieren) niet ouder dan 3 maanden of kopij geldige portschutterslicentie

- Uw identiteitskaart (wordt gebruik voor het inlezen in het programma shootlog aanmaak nieuw lid in het bureel)

- Enkel Cash te betalen van de som van 30€ voor -18

en (180€) voor volwassenen 

pas vanaf november is het lidgeld ook meteen geldig voor het volgend jaar.

Bij eventuele niet aanvaarding door het bestuur wordt het betaalde lidgeld terug gestort en de aanvrager verwittigd. 

- De ingevulde documenten:      

bottom of page